Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Bảo trì đột xuất! Bảo trì giao địch Nạp và Rút tiền 24/5/2018

Thời gian phát biểu   2018/05/24

Thông báo gấp! Hiện tại bảo đang tiến hành bảo trì về giao dịch về chuyển và rút tiền, Thời gian bảo trì bắt đầu từ 24/05/2018 10:00~15:00, Trong thời gian bảo trì các thành viên không thể tiến hàng Nạp tiền ibanking và Rút tiền, rất thông cảm vì sự cố kỹ thuật này. Mong các thành viên thông cảm. Trân trọng!