Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Sảnh Người thật HG bảo trì đột xuất 24/05/2018

Thời gian phát biểu   2018/05/24

Sảnh Người thật HG vì gặp vấn đề lỗi kỹ thuật, hiện đang tiến hành bảo trì, thời gian bảo trì hiện chưa chắc chắn sẽ thông báo khi đã bảo trì hoàn tất!