Cách chuyển tiền trong túi tiền vào game và chuyển tiền trong game về túi tiền

Thời gian phát biểu   2018/01/11

* Nhấp vào link dưới đây để được xem hướng dẫn chuyển tiền chi tiết hơn nhé!
 Nhấp vào để xem