Sảnh người thật bảo trì xong.

Thời gian phát biểu   2017/06/21

Xin chào thành viên yêu quý !

Thời gian vừa qua Sảnh HG người thật đã bảo trì xong, các bạn có thể thưởng thức các trò chơi rồi ~ Chúc các bạn một trò chơi vui vẻ !

Giải trí Star Wolf chúc các bạn vận may đến thịnh vượng ^_^