I、Nắm lấy cơ hội nhận thưởng vào mỗi tuần nào! Nạp tối thiểu 3.800.000đ trong
     tuần nhận ngay tiền thưởng lên đến 6.200.000đ
Tỷ lệ thưởng Số tiền nạp thấp nhất Hoàn trả Tiền thưởng cao nhất
20 % 3.800.000đ 10 lần 6.200.000đ
*Điều kiện và quy tắc của hoạt động
 • Thời gian: Bắt đầu từ 00:00 giờ 4/6/2018 đến hết 23:59 ngày 30/6/2018.
 • Thành viên phải gửi tiền đạt theo quy định trên trong vòng 1 tuần, Số tiền thưởng khi tặng đạt đến
  10 lần hoàn trả mới được rút nhận.
 • Tiền thưởng sẽ được công bố và hoàn trả cho các thành viên vào mỗi tuần trước 5 giờ tại trang
  chủ mục thông báo và gửi SMS thông báo.
 • Mỗi tuần thành viên chỉ được nhật một lần tiền thưởng của hoạt động.
 • Những trường hợp không được phép tham gia hoạt động trên ( cùng một tài khoản, số điện thoại,
  địa chỉ thông tin liên lạc,cùng một IP và thiết bị máy tính, đăng kí thêm nhiều tài khoản khác đều
  không được phép nhận,vui lòng chú ý!) .
 • Nếu có bất kì hình thức nào vi phạm quy định trên thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia hoạt động
  nhận thưởng.
 • Chúng tôi sẽ bảo lưu tiền thưởng của mỗi thành viên, nếu có sự thay đổi về thời gian của hoạt
  động trên hoặc thay đổi quy định,tư cách nhận thưởng sẽ được đăng ngay thông báo trên trang
  chủ,nếu có vấn đề thắc mắc xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.
II、Trở thành người chiến thắng với Tiền cứu trợ Thể thao
Thể loại game Tiền cược thua
trong tháng
% Tiền cứu trợ Tiền cứu trợ cao
nhất trong tháng
Thể Thao 6.000.000đ 5% 3.000.000đ
Nhận ngay tiền cứu trợ Thể thao lên đến 3.000.000đ

( *Ví dụ: Thành viên A trong tháng 6 này cược thua Thể Thao với số tiền cược 6.500.000đ sẽ nhận được 300.000đ Tiền cứu trợ)

*Điều kiện và quy tắc của hoạt động
 • Thời gian: Bắt đầu từ 00:00 4/6/2018 đến hết 23:59 30/6/2018
 • Trong tháng thành viên có số tiền cược thua tại sảnh Thể thao theo quy định trên, số tiền thưởng
  đạt 1 lần hoàn trả có thể rút tiền ngay.
 • Tiền thưởng của thành viên sẽ được phát vào 2/7/2018 trước 5 giờ sẽ công bố tại mục thông báo
  và gửi bằng sms.
 • Những trường hợp không được phép tham gia hoạt động trên ( cùng một tài khoản, số điện thoại,địa chỉ thông tin liên lạc, cùng một IP, đăng kí thêm nhiều tài khoản khác đều không được
  phép nhận,vui lòng chú ý!) .
 • Nếu có bất kì hình thức nào vi phạm quy định trên thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia hoạt động
  nhận thưởng.
 • Chúng tôi sẽ bảo lưu tiền thưởng của mỗi thành viên, nếu có sự thay đổi về thời gian của hoạt
  động trên hoặc thay đổi quy định cùng với tư cách nhận thưởng sẽ được đăng ngay thông báo
  trên trang chủ, nếu có vấn đề thắc mắc xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Giải trí Star Wolf xin cảm ơn vì sự ủng hộ của các thành viên,
chúc các bạn World Cup vui vẻ và may mắn trở thành người chiến thắng