Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Vị trí hiện tại » Trang chủ » Tin tức cá cược » Giới thiệu về bảng điểm của Baccarat tại Star Wolf

Giới thiệu về bảng điểm của Baccarat tại Star Wolf

 Bảng tỉ lệ
Chọn đặt cược Baccarat cổ điển : Cái thắng, Con thắng, Hòa, Cái Đôi, Con Đôi, Tài Xỉu, Cái Lẻ, Cái Chẵn, Con Lẻ, Con Chẵn, Con Long Bảo, Cái Long Bảo.

 

ĐẶT CƯỢC                 TỶ LỆ                      TIỀN      LÃI

THUYẾT MINH   

Cái thắng   1đền0.95         5%

Tổng điểm số nhà cái lớn hơn nhà con , mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó

Con thắng   1đền1  

Tổng điểm số nhà cái lớn hơn nhà con , mở ra kết quả là hòa thì sẽ hoàn trả tiền cược của ván cược đó

Hòa   1đền8  

Tổng số điểm 2 nhà bằng nhau

 

Cái Đôi   1đền11  

2 lá bài đầu nhà cái giống nhau thì gọi là cái đôi ví dụ : 8 cơ , 8 rô

 

Con Đôi   1đền11  

2 lá bài đầu nhà con giống nhau thì gọi là con đôi ví dụ : k chuồn , k bích

 

Tài   1đền0.54  

Tổng số lá bài Cái/Con ( bao gồm thêm bài ) là 5 hoặc 6 lá thì được xem là Tài

 

Xỉu   1đền1.50  

Tổng số lá bài nhà Cái/Con trong mỗi ván là 4 lá (không bao gồm kéo

bài) thì được xem là Xỉu ; không kéo bài là Xỉu

Cái Lẻ   1đền0.94  

Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà cái ( bao gồm thêm bài ) là Lẻ thì sẽ là Lẻ

 

Cái Chẵn   1đền0.94  

Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà cái ( bao gồm thêm bài ) là Chẵn thì sẽ là Chẵn

 

Con Lẻ   1đền0.96  

Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà con ( bao gồm thêm bài ) là Lẻ thì sẽ là Lẻ

 

Con Chẵn   1đền0.90  

Sau khi cộng số điểm tất cả lá bài mỗi ván của nhà con ( bao gồm thêm bài ) là Chẵn thì sẽ là Chẵn

 

Con Long Bảo   1đền 30  

Điểm số chênh lệch giữa nhà cái con , cao nhất 1 đền 30

 

Cái Long Bảo   1đền30  

Điểm số chênh lệch giữa nhà cái con , cao nhất 1 đền 30

 

● GIỚI THIỆU VỀ BẢNG ĐIỂM

Sơ lượt : Về “bảng điểm” của Baccarat là nói về kết quả lịch sử của mỗi ván bài đã qua. Thông qua nước bài trước , bạn có thể phán đoán ra kết quả nước bài sau , đồng thời cũng có thể quyết định đặt cược nhà Cái hoặc nhà Con ở ván kết tiếp , đây là một cách phương pháp dùng để tham khảo mà đa số nhiều người sử dụng khi chơi Baccarat . Thời kỳ đầu thập niên 70 casino Lisboa đã phát minh ra Small Road . không lâu sau , giữa kỳ thập niên 70 một Dealer của casino Lisboa đã phát hiện ra một nước mới , và phát hiện này được đặt tên là “Big Eye Road “ . Sau đó có người dựa theo cơ bản Big Road và Small Road phát minh ra “Cockroach Road”

 

 

1、GHI CHÉP KẾT QUẢ NƯỚC BÀI

Dấu chấm màu đỏ ở góc trên bên trái biểu thị xuất hiện nhà cái đôi,dấu chấm màu xanh ở góc dưới bên phải biểu thị xuất hiện nhà con đôi,nếu xuất hiện cùng lúc dấu chấm màu đỏ ở góc trên bên trái và dấu chấm màu xanh ở góc dưới bên phải thì biểu thị nhà cái đôi và nhà con đôi. Bấm chọn nút chuyển đổi kết quả mở bài, có thể kiểm tra xem điểm số của bên thắng. Nếu kết quả thắng là bài chuẩn sẽ được biểu thị bởi hình tròn đặc ruột, kết quả thắng không phải là bài chuẩn sẽ được biểu thị bởi hình tròn rỗng ruột.

2、BIG ROAD

Bảng điểm được sử dụng nhiều nhất là “ Big Road “, vì mỗi một ván kết quả đều ghi lại, mở “ cái “ thì dùng màu đỏ hiển thị, còn “ con “ thì dùng màu xanh. Dựa theo trình tự xuất hiện“cái”, ”con”, trong “ Big Road” sẽ biểu hiện “ cái “ một dãy, “con” một dãy, nếu cái con xuất hiện chéo nhau thì màu đỏ biểu hiện là cái thắng, màu xanh biểu hiện con thắng. Góc trên bên trái xuất hiện dấu chấm màu đỏ tức là nhà Cái đôi, góc dưới bên phải xuất hiện dấu chấm xanh tức là nhà Con, Nếu đồng thời xuất hiện 2 cái, góc trên đỏ góc dưới xanh thì tức là cả 2 nhà đều có đôi trong ván đó. Trường hợp “Hòa” thì biểu thị bằng dấu X màu xanh lá trong kết quả mở thưởng, nếu nhà Cái là “Super6” thì biểu thị bằng cách thêm chữ số 6 vào bên trong vòng tròn đỏ trong kết quả mở thưởng.

3、BIG EYE ROAD

Dựa theo bảng điểm của“ Big Road “ để tham khảo tạo ra bảng điểm “ Big Eye Road”.Đầu tiên là đánh dấu một điểm của “ Big Road “ từ cột 2 dòng 2 để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm ” Big Road ” trên không có xuất hiện (nhà cái ) hoặc (nhà con),thì sẽ dựa vào cột 3 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.
Ảnh minh họa:


(Trước tiên sẽ dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo,nếu như điểm 01 không phải nhà cái hoặc nhà con thì sau đó sẽ dựa vào điểm 02 làm điểm tham khảo) .

 

● QUY TẮC KHOANH VÒNG MÀU XANH BIG EYE ROAD :

1.Đường thẳng.

(Dựa theo điểm tham khảo mới nhất
của Big road,bằng phương thức đối
chiếu cột trước,cột trước không có
kết quả thì sẽ khoanh vòng màu xanh
Big Eye road)
2.Đổi cột

(Dựa theo điểm tham khảo mới nhất
của Big road ,đối chiếu cột trước với
cột trước đó có thẳng hàng hay
không,không thẳng hàng thì sẽ
khoanh vòng màu xanh Big Eye road)
● Quy tắc khoanh vòng màu đỏ “Big Eye Road”:

 

1.Đường thẳng:

(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo, bằng phương thức đối
chiếu cột trước, bất luận kết quả là nhà
cái hoặc nhà con thì sẽ khoanh màu đỏ
Big Eye road)

 


(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương thức đối
chiếu cột trước, nếu cột trước
có từ 2 hoặc 2 dòng trở lên không có
kết quả thì sẽ khoanh màu đỏ Big Eye
road)

2.Đổi cột:


(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
làm điểm tham khảo,đối chiếu cột trước
với cột trước đó có thẳng hàng hay không,
nếu cột trước đó hàng thì sẽ khoanh
màu đỏ Big Eye road)

 

4、Small Road:Dựa theo bảng điểm của“ Big Road “ để tham khảo tạo ra bảng điểm (small road ). Đầu tiên là đánh dấu một điểm từ cột 3 dòng 2 của “ Big Road “để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm ” Big Road ” trên không có xuất hiện (nhà cái ) hoặc (nhà con),thì sẽ dựa vào cột 4 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.
Ảnh minh họa:


(Trước tiên dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo, nếu điểm 01 không phải nhà cái hoặc nhà con,thì dựa điểm 02 để tham khảo)● Quy tắc khoanh màu xanh “Small road” :

1.Đường thẳng: 2.Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương thức đối
chiếu 2 cột trước,nếu 2 cột trước
không có kết quả thì sẽ khoanh
màu xanh Small road)
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,đối chiếu cột trước với
3 cột trước đó có thẳng hàng hay
không,nếu không thẳng hàng thì sẽ
khoanh màu xanh Small road)
● Quy tắc khoanh màu đỏ small road:

 

1.Đường thẳng:

(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng công thức đối chiếu
2 cột trước,2 cột trước bất luận
kết quả là nhà cái hoặc nhà con thì sẽ
khoanh màu đỏ Small road)

 


(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương thức đối
chiếu 2 cột trước,nếu 2 cột trước có
từ 2 hoặc 2 dòng trở lên không có
kết quả thì sẽ khoanh màu đỏ Small Road)

2.Đổi cột:

(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,đối chiếu cột trước với
3 cột trước đó có thẳng hàng hay
không,nếu hai cột thẳng hàng thì
khoanh màu đỏ Small Road)

 

5、Cockroach RoadDựa theo bảng điểm của“ Big Road “ để tham khảo tạo ra bảng điểm (Cockroach Road ). Đầu tiên là đánh dấu một điểm từ cột 4 dòng 2 của “ Big Road “để bắt đầu tham khảo. Nếu như vị trí bảng điểm ” Big Road ” trên không có xuất hiện (nhà cái ) hoặc (nhà con),thì sẽ dựa vào cột 5 dòng 1 làm điểm bắt đầu để tham khảo.
Ảnh minh họa:
(Trước tiên dựa vào điểm 01 làm điểm tham khảo, nếu điểm 01 không phải nhà cái hoặc nhà con,thì dựa điểm 02 để tham khảo)
● Quy tắc khoanh đường chéo màu xanh Cockroach Road :

 

1.Đường thẳng:

2.Đổi cột:
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương pháp đối
chiếu 3 cột trước,3 cột trước không
có kết quả thì sẽ khoanh đường chéo
màu xanh Cockroach Road)
(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,đối chiếu cột trước với
4 cột trước đó có thẳng hàng hay
không,nếu không thẳng hàng thì sẽ
khoanh đường chéo màu xanh
Cockroach Road)

 

● Quy tắc khoanh đường chéo màu xanh Cockroach Road:

 

1.Thẳng hàng:

(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương thức đối
chiếu 3 cột trước,3 cột trước
bất luận kết quả là “nhà cái” hoặc
“nhà con” thì sẽ khoanh đường chéo
màu đỏ Cockroach Road)


(Dựa vào điểm mới nhất của Big road
để tham khảo,bằng phương thức đối
chiếu 3 cột trước,nếu 3 cột trước có
từ 2 dòng hoặc 2 dòng trở lên
không có kết quả thì sẽ khoanh đường
chéo màu đỏ Cockroach Road)

2.Đổi cột:

(Dựa vào điểm mới nhất của Big road để tham
khảo,đối chiếu cột trước với 4 cột trước đó
có thẳng hàng hay không nếu hai cột thẳng
hàng thì khoanh đường chéo màu đỏ
Cockroach Road)

 

6、CÁI HỎI ĐƯỜNG , CON HỎI ĐƯỜNG

Chức năng này chủ yếu dùng để dự đoán khi ván kế tiếp ra “cái” hoặc “con” thì Big Road , Big Eye Road , Small Road , Cockroach Road sẽ hiển thị các nước tiếp theo của các bảng điểm là gì. Làm như vậy sẽ giúp cho người chơi nhanh chóng phán đoán ra nên đặt cược nhà nào cho ván kế tiếp.
Tham khảo hình dưới đây:

● Chú ý!!

  1. Khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino thì bạn cũng có thể đặt cược những thể loại trò chơi khác như thể thao, hoặc cũng có thể rút tiền và chuyển khoản đến những sân chơi khác. Khi thời gian đặt cược kết thúc, hệ thống sẽ tự động nhận định số dư hiện tại có đủ để đặt cược hay không, nếu không đủ thì đơn cược sẽ không thành công.
  2. Nếu số dư của bạn là 1000, trong khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino với vị trí A là 100, vị trí B là 200, đồng thời thể thao đặt cược thêm 900. Khi thời gian đặt cược kết thúc thì tất cả đơn cược của bạn tại trò chơi này sẽ bị hủy, hệ thống sẽ không hủy một phần trong đơn cược của bạn.
  3. Nếu số dư của bạn chỉ có 200, bạn tiến hành đặt cược Baccrat trước là 200, sau đó đặt cược Rồng Hổ 200, thời gian đặt cược của Rồng Hổ kết thúc trước thì đơn cược Rồng Hổ sẽ thành công, đơn cược Baccarat sẽ thất bại.

 

NHÀ CÁI UY TÍN STAR WOLF