Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Vị trí hiện tại » Trang chủ » Tin tức cá cược » Việt Nam và Campuchia đã thiết lập cấp phép hệ thống doanh nghiệp casino

Việt Nam và Campuchia đã thiết lập cấp phép hệ thống doanh nghiệp casino

Tập đoàn Thái Dương thông báo rằng các hoạt động chơi game dưới sòng bạc và kinh doanh trò chơi sẽ được tiến hành bên ngoài Hồng Kông và các giao dịch cá cược và giao dịch dưới sòng bạc và kinh doanh trò chơi cũng sẽ được đặt bên ngoài Hồng Kông.

Các hoạt động casino và game sẽ được vận hành tại Việt Nam và Campuchia, và cả hai hệ thống cấp phép cho các hoạt động chơi game sẽ được thiết lập và sẽ được cấp phép hợp lệ. Tập đoàn Sun City sẽ liên lạc với các cơ quan chính phủ có liên quan tại các khu vực này và đã bổ nhiệm và sẽ tham gia các cố vấn pháp lý Việt Nam và Campuchia để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định liên quan tại các khu vực này.